Titles matching "zombie lake"

 • Le Lac des morts vivants (1981)

  [17 articles]

  aka Lago de los zombies, El (1981)

  aka Lago de los muertos vivientes, El (1981)

  aka Sumpf der lebenden Toten (1981)

  aka Zombie Lake (1985)

  aka Lake of the Living Dead, The (1981)

  aka Zombies Lake (1981)

  aka Lac des morts vivants, Le (1981)

  aka Zombie Lake (1985)

Titles related to "zombie lake"

 • Blood of Ghastly Horror (1972)

  [3 articles]

  aka Echo of Terror (1972)

  aka Psycho a Go-Go (1972)

  aka Man with the Synthetic Brain, The (1973)

  aka Blood of Ghastly Horror (1972)